ANTONI KREIS – BIO

ANTONI KREIS

urodził się w 1956 roku w Chorzowie. Fotografuje nieprzerwanie od 12 roku życia. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 2003 roku. Wieloletni członek Zarządu Okręgu Śląskiego oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgu Śląskiego ZPAF. Laureat dziesiątek nagród w konkursach fotograficznych, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywny i wielokrotnie nagradzany autor filmów tak zwanego amatorskiego kina niezależnego.

Jest autorem filmu „Piosenka dla robotnika rannej zmiany”, który znalazł się w grupie stu najlepszych filmów krótkometrażowych polskiej kinematografii, tym samym znalazł się w zbiorach Filmoteki Narodowej. Uczestnik ponad dwustu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, autor blisko stu wystaw indywidualnych. W latach osiemdziesiątych XX wieku etatowy fotoreporter Biura Informacji NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Organizator kursów fotograficznychi wykładowca na kursach i w szkołach fotografii. Jego twórczość, zdaniem krytyków jest trudna do jednoznacznego zakwalifikowania: często zmienia zainteresowania od klasycznego portretu, poprzez reportaż, pejzaż aż po nurt awangardowy.

Często wykorzystuje techniki z pogranicza sztuk plastycznych. Ma opinię twórcy nieprzewidywalnego. Sam o sobie mówi, że „obserwujei kolekcjonuje emocje i obrazy…”.
Jego artystyczne credo: „fotografia nie może być nudna, sztuka powinna być nieobliczalna”.
Ponadto: zawodowy muzyk estradowy, przed ponad 30 laty założył zespól muzyczny „Whiskey River” z którym koncertuje do dziś na estradach całej Polski oraz m.in. Niemiec, Holandii, Czech, Słowacji, Litwy i Rosji, kompozytor i autor tekstów piosenek, maluje i pisze teksty literackie – autor 5 tomików poetyckich. W 2023 roku za swą działalność artystyczną odznaczony brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Scroll to Top