Aktorzy – Fotografia Sergiusz Sachno

Aktorzy w Janowie Lubelskim?

Zapraszam w piątek 1 grudnia godzina 18.00

Sergiusz Sachno

Profesor. Fotografuje od 1972 roku.
Od 1979 roku członek ZPAF. Urodzony w Chinach,
liceum ukończył w Szczecinie, socjologię na
Uniwersytecie Warszawskim, filozofię na Uniwersytecie
Karola w Pradze.
Prace swoje prezentował m.in. w Sydney, Tokio, Montrealu,
Toronto, Nowym Jorku, Pradze, Amsterdamie, Berlinie.

Wystawa powstawała w latach 1978-1988.
“ W twarzach ludzi, którzy obrali sobie zawód
polegający na tym, że mówią do nas i ze sceny i ekranu,
zawiera się świadectwo czasu, obraz kolejnych pokoleń
i epoki, piętno naszych wspólnych doświadczeń, nie tylko
przeżytych ale i wyrażonych, a na zdjęciu – zanotowanych
i utrwalonych dzięki indywidualnej wrażliwości,
psychologicznej wiedzy i intuicji fotografa ”.

Scroll to Top