Władysław Bogacki - część 1

Władysław Bogacki (1886-1975)

Jeden z najwybitniejszych fotografów i grafików polskich w okresie międzywojenny. Profesor, z zawodu pedagog, matematyk, ukończył Politechnikę i Uniwerytet we Lwowie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Pochodził z rodziny artystów; jego dziadek był rzeźbiarzem a ojciec malarzem - uczniem Jana Matejki. Swoją działalność fotograficzną zczął prezentować już w 1911 roku. Na wystawach krajowych i zagranicznych uzyskał 52 medale obok licznych dyplomów. Ostatnią - retrospektywną wystawę swoich prac wraz z pokazem medali i dyplomów - obejmującą 62 lataa jego pracy twórczej, zorganizowano w 1973 roku w Krakowie, w którym spędził resztę życia.

Prace przekazane na dobro Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim obejmują liczne zdjęcia artysty, negatywy oraz katalogi z wystaw, w których prace były nagradzane. W 1975 roku Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne zozpoczęło akcję tworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Historii Fotografii imieniem profesora Władysława Bogackiego.

Nasze Muzeum Fotografii chce nawiązać do szczytnego pomysłu utworzenia Muzeum i będąc już czwarty rok na rynku muzealnym jako Muzeum Historii Fotografii może z tego powodu się cieszyć. Po prawie 40 latach pomysł utworzenia takiego muzeum został zrealizowany.

Może kolejna sala, którą chcemy uruchomić będzie nosiła zaszczytne imię patrona Profesora Władysława Bogackiego.

 

odwiedziło nas 297993 osób
projekt i wykonanie mmCreation.pl